עבודה #6

2020

בטון, ברזל, פיגמנטים

160/99/4 ס"מ