עבודה #2

2019-2020

בטון, ברזל, פיגמנטים

160/99/4 ס"מ