עבודה #10

2021

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצות.

קוטר משתנה עד 194ס"מ