עבודה #3

2019-2020

בטון, ברזל, פיגמנטים.

160/99/4 ס"מ