עבודה #9

2021

בטון, ברזל, פיגמנטים, חומצות

160/99/4 ס"מ