עבודה #22

2023

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצות

71/44/6 ס"מ