תערוכות

עבודות # 1/3/6/8/12/13/16/17/18

   

הערה על עבודות הקיר מאת – 

אריאל הירשפלד

גלריה מאיה תל אביב

24/11 – 17/12 | 2022

הקוביה – ירושלים

"לדבר אל הקיר"

28 – אוקטובר | 31 – דצמבר 2021

תערוכה קבוצתית, אוצר דן ארימיאן