עבודה #11

2021

99/71/6 ס"מ.

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצה.