עבודה #20

2023

2023

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצות

160/99/6 ס"מ