עבודה #17

2022

בטון, ברזל, פיגמנטים, חומצות

160/99/6 ס"מ