עבודה #19

2022-2023

2022-2023

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצות

 

160/99/6 ס"מ