עבודה #15

2022

בטון, ברזל, פיגמנטים, חומצות 

75/46/6 ס"מ