עבודה #14

2020-2022

202.7/129/9 ס"מ

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצה, וידאו, זקן נחש שטוח שחור

עננים הם החזיון הנשגב הראשון שחווים בני ובנות אנוש.

בתהליך