עבודה #18

2022

ברזל, בטון, פיגמנטים, חומצות

160/99/6 ס"מ