עבודה #12

2021-2022

בטון, ברזל, פיגמנטים, חומצה

99/71/6 ס"מ