תערוכות

 

# עבודות

12/13+A|B/14/16/17 

   

הערה על עבודות הקיר מאת – 

אריאל הירשפלד

גלריה מאיה תל אביב

24/11 – 17/12 | 2022