הקוביה – ירושלים

"לדבר אל הקיר"

28 – אוקטובר | 31 – דצמבר 2021

תערוכה קבוצתית, אוצר דן ארימיאן